Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Hans Broekkamp

Secretaris: Frits Mesman

Penningmeester: Jan Vervark

Bestuursleden :

Loes van der Ham

John Joha

Gert Rijlaarsdam

 

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:

 Woensdag 10:00 - 12:00 uur (werk-ochtend)
  19:00 - 21:00 uur  
 Zondag 14:00 - 16:00 uur  

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17