Achter de schermen wordt veel; heel veel werk verricht door onze vrijwilligers. Zonder hen zou de Historische Kring slechts een lege mantel zijn.

We zijn altijd verheugd als we nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen.
Lijkt het u leuk om mee te doen bij de werkzaamheden?

Meldt u dan aan bij het bestuur!

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17