Op zondag 18 maart is in de Oudheidkamer van de Historische Kring Liemeer het tweede deel van de expositie over het onderwijs in de voormalige gemeente Liemeer geopend.

Poster Onderwijs in Zevenhoven 400In het eerste deel werden de scholen in Nieuwveen belicht, nu besteden we aandacht aan de scholen in Zevenhoven: de RK Lagere School Johannes de Doper in het Noordeinde en de Christelijk Nationale School, eerst in het Zuideinde en later als De Zevenhof aan de Vrijenhoek. Natuurlijk komt de fusieschool De Diamant ook aan bod.

Op uitnodiging van onze voorzitter Hans Broekkamp, zelf gepensioneerd directeur van De Diamant, waren een aantal relaties uit de Zevenhovense onderwijswereld aanwezig: Jack Christ, Brigitte Pellegrom, Johan Splinter, Trees Modderman en Tonnie van der Loo. Na het openingswoord en het gezamenlijk ophalen van enkele herinneringen over de geschiedenis en de totstandkoming van de huidige fusieschool werd de expositie geopend door het luiden van de schoolbel, ditmaal door Tonnie van der Loo, weduwe van Kees van der Loo, voormalig hoofd van de RK Basisschool Johannes de Doper.

We hebben een keuze gemaakt uit een groot aantal foto's, zowel uit ons eigen archief, uit het archief van De Diamant en van anderen die foto's ter beschikking hebben gesteld. Naast de foto's aan de wandpanelen zijn ook verschillende fotoalbums te bekijken.
Ook voor deze expositie hebben we weer veel ander materiaal in bruikleen gekregen, waaronder handwerkmateriaal en schoolboekjes. Wij danken iedereen die aan de tentoonstelling heeft bijgedragen.

 

HansSchoonhoven 400

Over de expositie kunt u HIER meer lezen

Afgelopen januari hebben wij de leerlingen van groep 7 en 8 van de Nieuwveense basisschool De Veenvogel in de Oudheidkamer ontvangen voor een speciale "les" en om de tentoonstelling te bekijken. Dat was een zeer geslaagde ochtend en ook voor de basisscholieren uit Zevenhoven hopen wij tijdens de looptijd van de expositie een lesuur te organiseren.

De nieuwe expositie is vanaf 20 maart tot half juni 2024 in onze Oudheidkamer te bekijken. Onze openingstijden vindt u op deze website.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:

 Woensdag 10:00 - 12:00 uur (werk-ochtend)
  19:00 - 21:00 uur  
 Zondag 14:00 - 16:00 uur  

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17