bestuurOp dinsdag 26 april werd de Jaarvergadering van de Historische Kring Liemeer gehouden.

De nieuwe voorzitter, Hans Broekkamp opende de avond en heette alle aanwezigen welkom. Na een voorstelrondje van de bestuursleden gaf de voorzitter een korte samenvatting van de activiteiten van de afgelopen twee jaar en vertelde dat ondanks de sluiting van de Oudheidkamer tijdens de corona-pandemie, er achter de schermen zoveel mogelijk werd doorgewerkt. De Baardman is tweemaal per jaar uitgekomen, het archief van de Oudheidkamer is opnieuw geïnventariseerd, het werk aan de knipselmappen is doorgegaan (met name moet hier onze nog zeer krasse vrijwilliger Ad van Dongen worden genoemd) en in de Oudheidkamer zijn kasten en een nieuwe vitrine voor extra opbergruimte geplaatst.

Nu het weer mogelijk is excursies te organiseren werd aan de aanwezigen gevraagd hun voorkeur voor een interessante bestemming uit te spreken.

Vervolgens was het woord aan de penningmeester, Jan Vervark, met een toelichting op de balans en kosten-batenoverzicht over het boekjaar 2021.
Kascommissielid Wim de Boer gaf, ook namens mede-kascommissielid Harry Burgmeijer (verhinderd), goedkeuring aan de financiële verslaglegging door de penningmeester en verzocht het bestuur de penningmeester décharge te verlenen.
Harry Burgmeijer en Pim Pijlman zullen komend jaar de kascommissie vormen.

HJ HabermehlNa de pauze volgde een lezing over het onderwerp Genealogie. De heer Henk Jan Habermehl uit Alphen aan den Rijn was bereid gevonden een lezing over dit onderwerp te verzorgen, met als titel "Genealogie, een hobby om nooit aan te beginnen".
Doorspekt met anekdotes over zijn eigen naspeuringen vertelde hij over het uitzoeken van de familiegeschiedenis en het opzetten van een familiestamboom, en welke bronnen je kunt raadplegen. Uit een aantal getoonde voorbeelden bleek het interpreteren van oude akten niet altijd eenvoudig.
De heer Habermehl, zijn voorouders hebben overigens een aantal generaties in Nieuwveen gewoond, bleek een enthousiast verteller te zijn en om op de ondertitel van de lezing terug te komen: het opstellen van een familiestamboom is nooit klaar. Soms loopt men dood in de archieven en blijven er losse eindjes over. Dan moeten er andere gegevensbronnen worden gezocht en zo blijft er altijd iets om uit te zoeken.
Aan het slot van zijn verhaal kreeg de heer Habermehl een welgemeend applaus voor zijn interessante lezing.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17