eerste exemplaarIn onze Nieuwsbrief van oktober kondigden wij aan dat de Archeologische Vereniging Rijnstreek en de Historische Kring Liemeer een presentatie + lezing zouden organiseren rond de publicatie van het boekje "Sporen van de oudste bewoning in Nieuwveen", geschreven door Pierre van Grinsven en Piet de Baar van AWN Rijnstreek.
Deze lezing heeft inmiddels plaatsgevonden, maar was door de inmiddels weer aangescherpte corona-maatregelen helaas voor een beperkt aantal genodigden toegankelijk.

In een presentatie door Pierre van Grinsven, één van de auteurs van het boekje, werden de opgravingen toegelicht. Hierna werd het eerste exemplaar van het boekje en het archeologische rapport door Joost Vorst, voorzitter van AWN Rijnstreek, overhandigd aan Aldert Zijl, voormalig voorzitter van de Historische Kring en nauw betrokken bij de opgravingen in 2012.

Op de foto ziet u links Aldert Zijl en rechts Pierre van Grinsven.

Het gepresenteerde boekje wordt uitgegeven door AWN Rijnstreek, maar wij hebben met het bestuur van AWN Rijnstreek de afspraak kunnen maken, dat het voor € 5 ook in onze Oudheidkamer te koop is.

Het onderwerp van de tweede lezing, verzorgd door Piet de Baar, was het vroegere Schoutenhuis/Polderhuis, dat tot ongeveer 1894 op de plaats heeft gestaan, waar later de Johannesstichting is gebouwd.
Over dit Schoutenhuis/Polderhuis zal in de komende uitgave van ons tijdschrift "De Baardman" een artikel verschijnen.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17