Ruud Schrama treedt terug als voorzitter

Afgelopen februari heeft onze voorzitter Ruud Schrama een schaatsongeval gehad, waarvan hij nog aan het herstellen is.
Helaas gaat dat herstel, al is er nog steeds verbetering, niet zo voorspoedig als Ruud zich wenst. Ruud heeft het bestuur van de Historische Kring daarom laten weten tot zijn spijt de voorzittershamer neer te moeten leggen.
Wij, bestuur en vrijwilligers, hebben eveneens met spijt kennis genomen van dit besluit.

We hebben Ruud leren kennen als een prettige en kundige voorzitter en we zijn Ruud dankbaar voor zijn inzet van de afgelopen 3 jaar.
Het bestuur zal nu op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter. Via onze website en Nieuwsbrief en de lokale media zullen we u informeren als er een vervanger gevonden is.
Wij wensen Ruud het allerbeste toe en hopen, als zijn gezondheid het toelaat, nog van zijn bijdragen en hulp gebruik te maken.

Bestuur Stichting Historische Kring Liemeer