Huizenlijst Nieuwveen

nb1910 hzlWij zijn in het bezit gekomen van een Huizenlijst van Nieuwveen uit 1909 met alle huisnummers en hun bewoners.
In die tijd kende Nieuwveen nog geen nummering met straatnamen.

Huisnummer 1 begint bij de Kattenbrug, de lijst gaat vervolgens langs wat nu de Oude Nieuwveenseweg is, A.H. Kooistrastraat, Kerkstraat, W.P. Speelmanweg tot de gemeentegrens van Nieuwveen, vervolgens terug door Kerkstraat, Dorpsstraat, Uiterbuurtweg, Blokland en weer terug via de andere kant van de weg. Ook wordt het Jaagpad en Zouthuissluizermolenpad meegenomen.

Als u graag wilt weten op welk huisnummer in Nieuwveen uw voorouders in 1909 woonden, dan bent u welkom in de Oudheidkamer, waar u deze lijst kunt bekijken.

Bij de foto van het eerste blad (klik er op voor een vergroting)
Huisnummer 2 was het toenmalige café van H. van Eijk bij het sluisje vlakbij de Kattenbrug. Op nummer 7 was de Graanmalerij, op nummer 41 woonde huisarts Barend Nout, op nummer 48 was een timmerwinkel.

Bijzonder is dat er op de lijst werd aangetekend wie "geheel katholiek" of "gedeeltelijk katholiek" was.

Ook voor Zevenhoven/Noordeinde zullen er mogelijk dergelijke adreslijsten geweest zijn. Hebt u hier informatie over, dan zijn wij natuurlijk geinteresseerd!