Achtergrond expositie 50 jaar Jostiband

Eind oktober, begin november hopen we te starten met een nieuwe expositie: 50 jaar Jostiband. Het zal u niet ontgaan zijn, dit orkest bestaat dit jaar vijftig jaar. Het viert dit groots met een optreden in de Ziggo Dome met talrijke bekende Nederlandse artiesten.

Wat al wat in de vergetelheid is geraakt is dat dit orkest in 1966 in Nieuwveen is opgericht. De toenmalige directeur van de Johannes Stichting dr. J.Hoeing vroeg het hoofd van de audiovisuele dienst Wim Brusse of hij niet wat met zijn muzikale hobby kon doen op de Johannes Stichting. Samen met arbeidstherapeut Frits van der Scheer en dertig bewoners van de Stichting werd begonnen met repeteren. Frits werd dirigent, Wim verleende het orkestje muzikale ondersteuning op zijn orgel en piano. Uit een kast kwamen wat instrumenten te voorschijn: een accordeon, veel slagwerk, een drumstel, een klokkenspel en een theekistbas. Het eerste optreden volgde al heel snel: Bij het bezoek van de goedheiligman dat jaar aan de Johannes Stichting sjeesde de band met piano, harmonium en instrumenten op karren achter de Sint aan.

De band van de Johannes Stichting moest natuurlijk JO STI band heten. Frits van der Scheer werd als dirigent al snel opgevolgd door de chef werkplaats Ben Rietveld. Verdere ondersteuning kwam er in de beginjaren al snel van mevrouw Cock Stouten-Pieterse, Gijs Vermeij en mevrouw Annemieke van Tol-Hubert.

De bewoners plezier laten hebben in het musiceren was en is een van de belangrijkste doelstellingen van de band. Maar hoe laat je de verstandelijk gehandicapten samen musiceren? Het notenschrift is voor gewone muzikanten een belangrijk hulpmiddel om samen muziek te kunnen maken, maar veel bewoners kunnen niet lezen of schrijven. Daarom ontwikkelden Ben en Wim van de band een notenschrift met kleuren. Iedere noot van de toonladder kreeg een eigen kleur met corresponderende kleurenstickers op de instrumenten. Kruizen en mollen kregen twee kleuren: de kleuren van de naastliggende witte toetsen. De orkestleden bleken hier prima mee overweg te kunnen. Dr. Hoeing's idee om een muziekgezelschap op te richten dat bestond uit geestelijk gehandicapten bleek een schot in de roos te zijn. Niet alleen bracht het haar leden ontspanning, maar ook konden de leden via de muziek hun talenten en vaardigheden ontwikkelen.

De band oefende eerst in het therapiegebouw maar verhuisde al snel naar de Stal, hier vonden ook de eerste optredens plaats, maar al snel werd er ook buiten de Johannes Stichting en buiten Nieuwveen opgetreden. Het plezier dat de bandleden hadden in het maken van muziek sloeg hierbij al snel over naar het publiek.

In 1974 verhuisde de Johannes Stichting naar een nieuw onderkomen: De Hooge Burch in Zwammerdam. De Jostiband verhuisde natuurlijk mee. De nieuwe oefenruimte werd de Grote Zaal in het Dorpshuis van de Hooge Burch. Het orkest werd langzamerhand steeds bekender, opgetreden werd er in het hele land, maar ook daarbuiten. Ook goed bekeken televisieoptredens volgden en in 1976 werd de eerste langspeelplaat opgenomen.

Een van de nieuwe vrijwilligers bij de band was Lyan Verburg. Zij had een broertje die ook in het orkest speelde en die zij vanaf haar veertiende jaar elke woensdagavond trouw naar de repetitie van de band bracht. Al snel werd zij door Wim Brusse en Ben Rietveld ingeschakeld als vrijwilliger en dat bleef zij ook tijdens haar studie. Nadat zij was afgestudeerd als orthopedagoog nam zij in 1993 de leiding van het orkest op zich als opvolgster van Ben Rietveld en Wim Brussen.

Tegenwoordig telt het orkest 160 leden die niet alleen van de Hooge Burch komen maar ook van heel wat andere vestigingen van Ipse de Bruggen zoals bijvoorbeeld Huize Ursula in Nieuwveen, maar ook uit Alphen aan den Rijn, Boskoop, Woerden, Benschop, Waddinxveen en zelfstandig wonenden uit Maassluis, Nunspeet, Capelle, Lekkerkerk enzovoort.

In 2003 werd het programma rond het Nieuwjaarsconcert van de Jostiband genomineerd voor de Gouden Roos. Eind 2008 was er een tv-show van de Jostiband ter gelegenheid van Sinterklaas genaamd 'De Jostiband pakt uit'. Tijdens de Koningsvaart bij de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april 2013 trad de Jostiband op vanaf een schip op het IJ te Amsterdam. Op 6 juli 2013 mocht het orkest meedoen aan één van de Vrijthofconcerten van Andre Rieu.

Op 5 september zal het orkest dus optreden in een uitverkocht Ziggo Dome, waarbij de orkestleden zelf de artiesten hebben mogen uitkiezen. Het belooft weer een bijzonder concert te worden.

Bronnen:

Het geheim van het Josti Band Orkest – Jojanneke Claassen.

Wikipedia