Het is rond 1880. Voor de rechters van de Amsterdamse rechtbank staat de Zevenhovenaar Nicolaas Geerekink, 52 jaar en arbeider. Aangeklaagd voor de vergiftiging van zijn broer en diens dochter.

De Zevenhovenaar zit in die tijd op zwart zaad en moet iets verzinnen om aan geld te komen. Al spoedig heeft hij een plan. Begin februari overtuigt hij zijn broer van het feit dat een levensverzekering een stuk financiële zekerheid biedt. Voor maar 11½ cent per week zal er bij overlijden van beiden 100 gulden uitgekeerd worden. Broer Daniël laat zich overhalen. Hij sluit voor hemzelf en zijn dochter Klaasje een levensverzekering af bij levensverzekerings¬maatschappij Pietas, met zijn broer als begunstigde.

Het eerste deel van het plan van de Zevenhovenaar is gelukt. Als hij er nu nog in zou slagen om Daniël en Klaasje op een niet al te opvallende manier om het leven te brengen, is het geld voor hem.

In het huis van zijn broer staat die dag, 15 februari, het eten al klaar. Zuurkool! Zijn broer is in geen velden of wegen te bekennen en ook Klaasje is nog niet thuis van haar werk. Snel doet hij rattengif door het eten en verdwijnt.

Klaasje is als eerste thuis. Ze heeft honger en eet alvast een aardappel uit de zuurkool. Al gauw daarna voelt ze zich niet erg lekker. Intussen komt haar vader hongerig van zijn werk thuis. Ze schept meteen maar een groot bord dampende zuurkool voor hem op. Een paar uur later voelt ook Daniël zich niet lekker. Omdat zijn toestand snel verslechtert, haast Klaasje zich om dokter Schattenkerk te waarschuwen. Als die hoort dat ze niet in het ziekenfonds zitten en ook niet vooraf kunnen betalen, weigert hij om naar de patiënt te gaan.

Ondertussen heeft de Zevenhovenaar geen last van wroeging. Hij is die nacht gewoon gaan slapen, zonder zich verder nog ergens om te bekommeren. ’s Ochtends hoort hij dat zijn broer dood is. Op verzoek van de burgemeester wordt de dokter gevraagd om een overlijdensverklaring af te geven. Er zijn inmiddels wel wat geruchten dat er een luchtje aan de doodsoorzaak zit, maar de dokter houdt vol dat Daniël een natuurlijke dood is gestorven. Een storing in de bloedsomloop.

De burgemeester vertrouwt het zaakje niet erg en vraagt 4 deskundigen om te onderzoeken wat de ware doodsoorzaak is. Zij komen tot een heel andere conclusie dan de dokter en melden, na ook de maaginhoud onderzocht te hebben, dat rattengif de dood veroorzaakt heeft.

rechtbank1Tijdens de hoorzitting worden er, naast de 4 deskundigen, ook nog 11 getuigen gehoord. Zevenhovenaar Geerekink bekent uiteindelijk en laat weten dat hij van de levensverzekerings maatschappij een uitkering van vijfenveertig gulden heeft ontvangen voor de dood van zijn broer. De rechter oordeelt dat de schuld van de Zevenhovenaar, die voor een ander vergrijp ook al eens 5 jaar gevangenisstraf heeft gekregen, in alle opzichten bewezen is. De aanklager eist dit keer levenslange gevangenisstraf. Ook de dokter krijgt een uitbrander. Als hij bij de patiënt was gaan kijken, had die het er waarschijnlijk levend vanaf gebracht.

De uitspraak was dat jaar op 5 juni.

Voor diegenen, die zich afvragen wat er met Klaasje is gebeurd: zij overleeft, dank zij het feit dat ze na het eten van de aardappel onmiddellijk moest overgeven.

 

Bij Genealogie kunt u de familie en het oorspronkelijke krantenbericht terugvinden (klik hier).

bewerkt door Joke Dingelhoff-Spruyt

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17