...de Oudheidkamer is tot nader bericht gesloten voor publiek. Klik hier voor meer...

U kunt -zolang de voorraad strekt- nummers van 'De Baardman' in de Oudheidkamer kopen voor € 3,00 per exemplaar.
Wilt u deze per post aan een adres in Nederland laten verzenden dan betaalt u verpakking en verzendkosten. Voor één exemplaar is dat € 5,-; bij meer exemplaren laten wij u dat graag weten.

Indien beschikbaar kunt u voor €3,00 een digitale kopie van één artikel uit 'De Baardman' per E-mail toegestuurd krijgen.

Heeft u interesse dan kunt u een mail sturen aan baardman@historischekringliemeer.nl met vermelding van het nummer en eventueel het artikel waar u een exemplaar van wilt ontvangen. Wij nemen dan contact met u op.
Na betaling via rekening NL11INGB0005095717 t.n.v. Historische Kring Liemeer te Nieuwveen o.v.v. het nummer van de uitgave en eventueel het artikel wordt het gevraagde u dan toegezonden.

 

"De Baardman" 70

baardman

De "De Baardman" (70) is februari 2020 verschenen.

De inhoudsopgave:

Van de bestuurstafel.

In memoriam, Frans Möhlmann.

De geschiedenis van het gebouw Kwiek.
Beschrijving van de ontwikkeling van het gebouw van confectie-atelier in 1955 tot gymzaal tot de afbraak na 1978.

Excursie naar Smalspoormuseum Katwijk-Leiden.

Café Buijs.
Verhaal over Johannes Cornelis Buijs die in 1878 een café stichtte op de plek aan de Uiterbuurtweg 37 op de plek waar later café ‘de Vliegende Hollander’ en ‘Penelope’ waren gevestigd.

De straatnaamgeving in Nieuwveen.
Dit artikel verklaart de oorsprong van de straatnamen in Nieuwveen

In gesprek met Joke Jansen Schillhorn-van Veen.
Een interview met Joke waarbij vooral ingegaan wordt over haar belevenissen tijdens de oorlog.

Het pontveer over de Kromme Mijdrecht bij de Sluitkade.
Een rijk geillustreerd verhaal over het voormalige pontveer over de Kromme Mijdrecht en het bijbehorende café op de plek waar nu de fietsbrug te vinden is.

Open Monumentendag 2019, het 'Huis ten Drecht' bezocht.
Een verhaal over dit bijzondere huis dat te vinden is dicht bij de Tolhuissluizen.

De elektronische Nieuwsbrief van de Historische Kring Liemeer.

Uit de Krant van 1904.

 

Heeft u interesse in berichten uit uw omgeving? Wordt donateur en u ontvangt "De Baardman" in uw bus!

Klik HIER voor meer informatie.