De Baardman of één artikel kopen

U kunt -zolang de voorraad strekt- nummers van 'De Baardman' in de Oudheidkamer kopen voor € 3,00 per exemplaar.
Wilt u deze per post aan een adres in Nederland laten verzenden dan betaalt u verpakking en verzendkosten. Voor één exemplaar is dat € 5,-; bij meer exemplaren laten wij u dat graag weten.

Indien beschikbaar kunt u voor €3,00 een digitale kopie van één artikel uit 'De Baardman' per E-mail toegestuurd krijgen.

Heeft u interesse dan kunt u een mail sturen aan baardman@historischekringliemeer.nl met vermelding van het nummer en eventueel het artikel waar u een exemplaar van wilt ontvangen. Wij nemen dan contact met u op.
Na betaling via rekening NL11INGB0005095717 t.n.v. Historische Kring Liemeer te Nieuwveen o.v.v. het nummer van de uitgave en eventueel het artikel wordt het gevraagde u dan toegezonden.

 

baardman

De "De Baardman" (77) wordt in oktober 2023 verspreid.

De Inhoud:

Van de bestuurstafel
met o.a. de nieuwe expositie en actieve woensdagochtenden in de Oudheidkamer.

110 jaar Lourdesgrot in Zevenhoven
Gerard van den Ham verhaalt over de lange geschiedenis van de Zevenhovense Lourdesgrot.

Aad Droog, enthousiaste Nieuwveense vrijwilliger
Interview met Aad over zijn jeugd, zijn vele baantjes en zijn vrijwilligerswerk.

De astmatische muis
Lenette Rijlaarsdam vond in een oud Duits blad een merkwaardige Nieuwveense geschiedenis.

Huize ‘Zeerust’
Frits Mesman heeft de historie van dit huis, gebouwd door een echte zeeman, uitgezocht.

Een Schoolreisje
Uit een oud Nieuwveens advertentieblaadje komt dit korte verhaaltje.

Geschiedenis van het Christelijk Onderwijs in Nieuwveen
Jan Vervark over een schoolstrijd van de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Stadswandeling Oudewater
Verslag van een zeer geslaagde en zonnige excursie.

Uit de Krant van 1923
100 jaar terug in de tijd

Heeft u interesse in berichten uit uw omgeving? Wordt donateur en u ontvangt "De Baardman" in uw bus!

Klik HIER voor meer informatie.

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17