baardman

De volgende "De Baardman" (78) verschijnt medio/eind februari 2024.

De inhoud (onder voorbehoud):

  • Van de bestuurstafel. - Het laatste nieuws over onze stichting.
  • Nicolaas Boys 90 jaar. - Frits Mesman verhaalt over de geschiedenis van deze Nieuwveense voetbalvereniging.
  • Kapelaan Verheem, de initiatiefnemer van Nicolaas Boys. - Iets meer over deze Kapelaan die slechts kort in Nieuwveen werkzaam was, maar wel deze voetbalclub oprichtte.
  • De Bevrijding. - in het Zeeuws tijdschrift stond ooit een artikel geschreven door L. de Bree over zijn tijd als onderwijzer aan de openbare lagere school in Nieuwveen tijdens de oorlog. Wij hebben toestemming gekregen dit artikel in ons blad over te nemen.
  • ‘Zus Kok’ verhaalt van Blokland. - Jan Vervark interviewde Klazien Kok over haar tijd aan de Uiterbuurtweg en het Blokland.
  • Huize ‘Zeerust’ deel 2. - Frits Mesman heeft nog enkele aanvullingen bij deze markante woning met o.a. de brand van 1997.
  • Uit de Krant van 1924. - Met deze keer alleen berichten over Zevenhoven van dat jaar.

Heeft u interesse in berichten uit uw omgeving? Wordt donateur en u ontvangt "De Baardman" in uw bus!

 

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17