De Baardman of één artikel kopen

U kunt -zolang de voorraad strekt- nummers van 'De Baardman' in de Oudheidkamer kopen voor € 3,00 per exemplaar.
Wilt u deze per post aan een adres in Nederland laten verzenden dan betaalt u verpakking en verzendkosten. Voor één exemplaar is dat € 5,-; bij meer exemplaren laten wij u dat graag weten.

Indien beschikbaar kunt u voor €3,00 een digitale kopie van één artikel uit 'De Baardman' per E-mail toegestuurd krijgen.

Heeft u interesse dan kunt u een mail sturen aan baardman@historischekringliemeer.nl met vermelding van het nummer en eventueel het artikel waar u een exemplaar van wilt ontvangen. Wij nemen dan contact met u op.
Na betaling via rekening NL11INGB0005095717 t.n.v. Historische Kring Liemeer te Nieuwveen o.v.v. het nummer van de uitgave en eventueel het artikel wordt het gevraagde u dan toegezonden.

 

Vanaf deze pagina kunt u interessante artikelen die ooit in 'De Baardman' zijn verschenen lezen.

U heeft wel Adobe Reader nodig. Deze software kunt u gratis verkrijgen door hier te klikken. Vanaf de downloadpagina van de fabrikant kunt u de gewenste versie van deze software kiezen en vervolgens binnenhalen en installeren.
Sommige browsers openen het artikel in een nieuwe pagina.

Door op de verwijzing naar een desbetreffend artikel te klikken, opent de inhoud zich in een nieuw venster. Wij wensen u veel leesplezier!

 • De naam Liemeer: in dit artikel uit De Baardman nr. 18 gaat Willem Heijting aan de hand van oude kaarten en archiefbronnen op onderzoek uit naar de herkomst van de gemeentenaam Liemeer. Het artikel biedt een aardige inkijk op hoe de omgeving rond het huidige Liemeer er vroeger heeft uitgezien. Het artikel biedt enig inzicht in het verloop van de middeleeuwse ontginningen, de strategische betekenis van de Dobbes Hof voor de Graaf van Holland, de verveningen vanaf ca. de 17de tot en met de 18de eeuw en de weer daaropvolgende ontginningen die hebben geleid tot het huidige aanzien.
 • Made in Germany: Leo van der Linde geeft een korte uiteenzetting over de zgn. baardmankruiken, waarvan er ook een aantal in de omgeving van Zevenhoven zijn opgegraven. Artikel uit De Baardman nr. 1.
 • Een gesprek met Dirk van den Bosch: Rob en Marije Schwier praten met Dirk van den Bosch over de opgravingen die hij deed in de directe omgeving van de Kousweg te Zevenhoven. De opgravingen leidden tot de zgn. 'Collectie Van den Bosch', waarvan een gedeelte thans in onze Oudheidkamer te zien is. Artikel uit Baardman nr. 1.
 • Drankmisbruik en drankbestrijding in Nieuwveen: Ook in vroeger tijd keek men wel eens te diep in het glaasje. Gert Rijlaarsdam toont aan dat dit in Nieuwveen niet veel anders was. In zijn artikel uit De Baardman nr. 31 vertelt hij welke actie men in Nieuwveen hiertegen probeerde te ondernemen.
 • Een roofmoord te Zevenhoven in 1715: In het late najaar van 1715 gaat een groepje criminelen vanuit Amsterdam op rooftocht naar Zevenhoven. Tijdens deze onderneming vermoorden zij aldaar een oude vrouw. Mevr. A.C. Hofman-Allema vertelt u over de gebeurtenissen en ontdekt daarbij dat de daders hun straf niet zijn ontlopen. Artikel uit De Baardman nr. 8.
 • Doorkijk op de late middeleeuwen in Nieuwveen: Frits Amelunxen (†) doet verslag van de opgravingen die recent in de Dorpsstraat in Nieuwveen zijn gedaan en de conclusies die daaraan verbonden kunnen worden met betrekking tot de bewoningsgeschiedenis van het dorp.
 • De Hollandgangers: Arbeidsmigratie tussen verschillende landen is niet alleen een verschijnsel van de laatste decennia. Vanaf de 16de tot en met de 19de eeuw kwamen velen vanuit de verarmde Duitse gebieden naar het 'steenrijke' Holland om er de kost te verdienen. Ton van den Berg vertelt over de achtergronden van deze arbeidsmigratie aan de hand van zijn voorouder Gerhard Hermann Kamp uit het toenmalige prinsbisdom Osnabrück. Artikel uit De Baardman nr. 37 en 38.
 • 150 jaar Stouten in Nieuwveen: In 2004 is dit artikel over de woninginrichter Stouten verschenen.
 • 37 jaar patiëntenzorg in Nieuwveen : Een interview met de gepensioneerde huisarts Ad van Dongen. Artikel uit De Baardman nr. 49.
 • Hage Vis, die vreemde vogel : Een verhaal over een uitzonderlijke bewoner. Artikel uit De Baardman nr. 19.
 • Boerderij De Verwondering : De geschiedenis van de boerderij en hoe deze aan haar naam kwam. Artikel uit De Baardman nr. 32 en eerste pagina uit nr. 19.

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17