Hier vind u beschrijvingen van boeken die door de Historische Kring Liemeer zijn uitgebracht en/of verkrijgbaar zijn in de Oudheidkamer.

Honderd jaar Protestants Christelijk Onderwijs in Nieuwveen 1880-1980

Uitgegeven in 1980 door de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Nieuwveen.

Auteurs: W. Heijser en mej. T.C. Verkerk.

Druk en Lay-out: Bureau de Boer, Nieuwkoop.

Het boek bevat een beschrijving van de geschiedenis van de school, met aandacht voor de oprichting en de opening van de school, de schoolstrijd, de protestantse kerken in Nieuwveen, de vereniging en het onderwijzend personeel. Het oude schoolgebouw gevestigd aan de Kerkstraat (afgebroken in 1975) en het nieuwe gebouw aan de Ambroziolaan.

Het grootste deel van dit boek bestaat uit klasse- en groepsfoto’s van de leerlingen en onderwijzers vanaf ongeveer 1900 tot 1980.

Het boek is ter inzage in de Oudheidkamer beschikbaar en kan daar -zolang de voorraad strekt- ook worden aangeschaft voor €5,-.