Volgende Baardman

baardman

De volgende "De Baardman" (74) verschijnt februari 2022.

De inhoud (onder voorbehoud):

 • Van de bestuurstafel
 • Het schoutenhuis of polderhuis te Nieuwveen
  P.J.M. de Baar heeft uitgebreid bronnen onderzoek gedaan naar het voormalige schoutenhuis in Nieuwveen. Geschetst wordt de geschiedenis vanaf 1678 tot ongeveer 1900.
 • Stageverslag Huize Ursula juli-augustus 1941
  In juli en augustus 1941 was Wilhelmina Louise van der Hoeven-Sadée als stagiaire werkzaam in Huize Ursula te Nieuwveen. Over haar stage schreef zij een uitgebreid verslag, met foto's. Met dank aan haar zoon Lucas van der Hoeven mag Frits Mesman een artikel over dit stageverslag publiceren.
 • ’Stappen in de Kerkstraat’
  Jan Vervark vertelt over dit mysterieuze bordje aan de achterkant van de Ontmoetingskerk
 • Het ontstaan van de Amstelstroom
  Bert Looij verhaalt hoe de Kromme Mijdrecht en de Drecht vlak voor Uithoorn samen als de Amstel verder gaan en een aantal wederwaardigheden die met de Amstel te maken hebben
 • De Dorpsklok van Nieuwveen
  Een verhaal over de klok van de Ontmoetingskerk in Nieuwveen met speciale aandacht voor de klokkenroof door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een verhaal van Gert Rijlaarsdam
 • Uit de Krant van 1922
  Kleine berichtjes uit de Rijnbode, afkomstig uit de eerste helft van 1922 over onze dorpen Nieuwveen en Zevenhoven

Heeft u interesse in berichten uit uw omgeving? Wordt donateur en u ontvangt "De Baardman" in uw bus!

Klik HIER voor meer informatie.

"De Baardman" 73

baardman

De "De Baardman" (73) is juni 2021 verschenen.

De Inhoud:

Van de Bestuurstafel...

Inzamelingsactie GSM: Geef Steun aan Malawi
Door het boek Monumenten in Nieuwkoop voor een gereduceerde prijs te kopen bij de Coop Rehorst of de Dagwinkel Janmaat steunt u de aktie voor Mali van de Stichting Zet Nieuwkoop Op De Kaart.

Pintje ter Loop
Frits Mesman legt als aanloop naar het artikel Greetje uit hoe deze voormalige uitspanning in Vrouwenakker aan zijn naam is gekomen.

Greetje
Henk Revis stuitte bij het uitzoeken van zijn stamboom op een beslag op goederen van Arnoldus Revis te Zonhoven in het huidige Belgisch Limburg in 1823. Het spoor leidde vervolgens via Vrouwenakker naar Zevenhoven waar ene Greetje aanspraak maakte op deze goederen.

Het voormalige stationsgebouw van Nieuwveen
Ter gelegenheid van het wisselen van eigenaar van het vroegere station in Nieuwveen, maakte Bert Looij een aantal foto's van dit pand en vertelt over haar geschiedenis en bewoners.

Het oude Raadhuis van Zevenhoven
Frits Mesman verhaalt over dit oude raadhuis dat gestaan heeft in het Noordeinde van Zevenhoven.

De kleipijpen van Dirk van den Bosch
Kleipijpen-specialist Bert van der Lingen besteedt aandacht aan de kleipijpen die Dirk van den Bosch bij zijn opgravingen in de Kous in Zevenhoven heeft gevonden.

Uit de Krant van 1921
Kleine berichtjes uit de tweede helft van 1921 over onze dorpen Nieuwveen en Zevenhoven.

Heeft u interesse in berichten uit uw omgeving? Wordt donateur en u ontvangt "De Baardman" in uw bus!

Klik HIER voor meer informatie.

Artikelen uit vorige nummers

Vanaf deze pagina kunt u interessante artikelen die ooit in 'De Baardman' zijn verschenen lezen.

U heeft wel Adobe Reader nodig. Deze software kunt u gratis verkrijgen door hier te klikken. Vanaf de downloadpagina van de fabrikant kunt u de gewenste versie van deze software kiezen en vervolgens binnenhalen en installeren.
Sommige browsers openen het artikel in een nieuwe pagina.

Door op de verwijzing naar een desbetreffend artikel te klikken, opent de inhoud zich in een nieuw venster. Wij wensen u veel leesplezier!

 • De naam Liemeer: in dit artikel uit De Baardman nr. 18 gaat Willem Heijting aan de hand van oude kaarten en archiefbronnen op onderzoek uit naar de herkomst van de gemeentenaam Liemeer. Het artikel biedt een aardige inkijk op hoe de omgeving rond het huidige Liemeer er vroeger heeft uitgezien. Het artikel biedt enig inzicht in het verloop van de middeleeuwse ontginningen, de strategische betekenis van de Dobbes Hof voor de Graaf van Holland, de verveningen vanaf ca. de 17de tot en met de 18de eeuw en de weer daaropvolgende ontginningen die hebben geleid tot het huidige aanzien.
 • Made in Germany: Leo van der Linde geeft een korte uiteenzetting over de zgn. baardmankruiken, waarvan er ook een aantal in de omgeving van Zevenhoven zijn opgegraven. Artikel uit De Baardman nr. 1.
 • Een gesprek met Dirk van den Bosch: Rob en Marije Schwier praten met Dirk van den Bosch over de opgravingen die hij deed in de directe omgeving van de Kousweg te Zevenhoven. De opgravingen leidden tot de zgn. 'Collectie Van den Bosch', waarvan een gedeelte thans in onze Oudheidkamer te zien is. Artikel uit Baardman nr. 1.
 • Drankmisbruik en drankbestrijding in Nieuwveen: Ook in vroeger tijd keek men wel eens te diep in het glaasje. Gert Rijlaarsdam toont aan dat dit in Nieuwveen niet veel anders was. In zijn artikel uit De Baardman nr. 31 vertelt hij welke actie men in Nieuwveen hiertegen probeerde te ondernemen.
 • Een roofmoord te Zevenhoven in 1715: In het late najaar van 1715 gaat een groepje criminelen vanuit Amsterdam op rooftocht naar Zevenhoven. Tijdens deze onderneming vermoorden zij aldaar een oude vrouw. Mevr. A.C. Hofman-Allema vertelt u over de gebeurtenissen en ontdekt daarbij dat de daders hun straf niet zijn ontlopen. Artikel uit De Baardman nr. 8.
 • Doorkijk op de late middeleeuwen in Nieuwveen: Frits Amelunxen (†) doet verslag van de opgravingen die recent in de Dorpsstraat in Nieuwveen zijn gedaan en de conclusies die daaraan verbonden kunnen worden met betrekking tot de bewoningsgeschiedenis van het dorp.
 • De Hollandgangers: Arbeidsmigratie tussen verschillende landen is niet alleen een verschijnsel van de laatste decennia. Vanaf de 16de tot en met de 19de eeuw kwamen velen vanuit de verarmde Duitse gebieden naar het 'steenrijke' Holland om er de kost te verdienen. Ton van den Berg vertelt over de achtergronden van deze arbeidsmigratie aan de hand van zijn voorouder Gerhard Hermann Kamp uit het toenmalige prinsbisdom Osnabrück. Artikel uit De Baardman nr. 37 en 38.
 • 150 jaar Stouten in Nieuwveen: In 2004 is dit artikel over de woninginrichter Stouten verschenen.
 • 37 jaar patiëntenzorg in Nieuwveen : Een interview met de gepensioneerde huisarts Ad van Dongen. Artikel uit De Baardman nr. 49.
 • Hage Vis, die vreemde vogel : Een verhaal over een uitzonderlijke bewoner. Artikel uit De Baardman nr. 19.
 • Boerderij De Verwondering : De geschiedenis van de boerderij en hoe deze aan haar naam kwam. Artikel uit De Baardman nr. 32 en eerste pagina uit nr. 19.