Nieuwveen Dorp van land en water

Dit boek is -zolang de voorraad strekt- verkrijgbaar tijdens openingsuren in de Oudheidkamer (zie Verkoop)

Afm. 21,5 x 27 cm.
Bevat 232 pagina's met veel zwart/wit foto's.
ISBN/EAN: 978-90-72757-00-5

Auteur: Nico Habermehl.

Uitgave: Stichting Rijnlandse Historiën ism Historische Kring Liemeer.

Druk en vormgeving: NKB Waddinxveen.

(van de kaft)
In Nieuwveen Dorp van land en water wordt het verhaal verteld van het leven van de bewoners van het Zuidhollandse dorpje Nieuwveen in de periode tussen 1838 en 1954.

Het dorpsleven wordt gedetailleerd beschreven aan de hand van twintig thema's waarin boeren, tuinders en landarbeiders, middenstanders en ambachtslieden royaal aan bod komen. Maar ook de bewoners van de landelijk bekende instellingen Huize Ursula en Johannes Stichting krijgen de aandacht. De teksten worden aangevuld met illustraties, waarvan een aantal nog niet eerder is gepubliceerd.

Nieuwveen Dorp van land en water speelt zich grotendeels af in de tijd dat de dorpelingen zich verplaatsen met paard en wagen. De verbindingen met omliggende dorpen en steden worden gevormd door polderwegen en waterwegen. Pas in 1915 wordt het isolement opgeheven door de aanleg van een spoorlijn.
Het maatschappelijk en kerkelijk leven is verzuild. Ontspanning gebeurt in gezinsverband en de jaarlijkse kermis vormt een hoogtepunt in het ritme van het dorpsleven. Het is echter niet alleen maar vrolijkheid. Kenmerkend voor Nieuwveen is de strijd tegen het alcoholmisbruik. In 1897 wordt zelfs een vereniging van geheelonthouders opgericht, met een eigen vergaderruimte.

Natuurlijk wordt in Nieuwveen Dorp van land en water ook kort aandacht geschonken aan de geschiedenis van het dorp vóór 1838 en aan de geschiedenis van 1954 tot 1991. In 1991 wordt Nieuwveen opgeheven als zelfstandige gemeente.

Samen met Zevenhoven vormt het vanaf 1 januari van dat jaar de gemeente Liemeer. Die gemeente gaat met ingang van 2007 op in de nieuwe gemeente Nieuwkoop.
Het dorp Nieuwveen blijft echter bestaan.