Gids van Rijnlands archieven

Samenvatting:

Bestaat uit 2 delen

Afm. 21 x 25 cm.
Bevat 40+36 pagina's met enige foto's en afbeeldingen in zwart-wit.
ISBN: -
Uitgave 1975

Schrijvers G. het Hart (deel 1) en J.A. van den Hoek (deel 2)

Inleiding (uit het boek)

In opdracht van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland is een gids van de archieven van het hoogheemraadschap samengesteld. Dat dit als noodzakelijk werd onderkend behoef ik nauwelijks te vermelden. Te weinigen toch, weten welke historische rijkdommen geborgen zijn in de archiefruimten van dit oude waterschap.
De archivaris van Rijnland, de heer G. 't Hart, heeft deze gids met grote nauwgezetheid samengesteld, terwijl de archief-ambtenaar, de heer J.A. van den Hoek, dit voor de, bij Rijnland berustende, polderarchieven heeft gedaan. Dat hierdoor de schijnwerpers worden gericht op deze oude, unieke en veelomvattende waterschapsarchieven is voor iedere onderzoeker van de grootste waarde.

Moge deze handleiding velen inspireren om hun schreden te richten naar het gemeenlandshuis te Leiden, om aldaar kennis te verwerven uit het kostelijk materiaal, hetwelk zich bevindt in de schatkamers van het Hoogheemraadschap van Rijnland.