Over Uithoorn en De Kwakel

Samenvatting:

Afm. 19,5 x 25,7 cm.
Bevat 144 pagina's (en een inlegvel) met veel foto's en afbeeldingen in zwart-wit.
ISBN: 90 6455 054 9
Uitgave Stichting Burgemeester Kootfonds ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis te Uithoorn in 1987.

Schrijvers Bart Boele e.a.
Drukwerk: C.C.Callenbach, Nijkerk
Uitgeverij Pirola, Schoorl
1e druk: 1987

Inleiding

Dit boek over de dorpen Uithoorn en De Kwakel wordt door de stichting "Burgemeester Kootfonds" uitgegeven ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe gemeentehuis van Uithoorn op 22 mei 1987.

Bij toeval kwam ondergetekende in de zomer van 1986 met burgemeester Mr.E.A.G.  Brautigam, voorzitter van genoemde stichting, te spreken over het publiceren van een boek over Uithoorn. De aanvankelijke invalshoeken verschilden wat van elkaar, maar in een drietal bijeenkomsten werd een voor beide partijen bevredigend concept ontwikkeld.
Daarop besloot het stichtingsbestuur in oktober 1986 tot uitgave van het boek onder leiding van een eindredacteur over te gaan.

De inhoud van het boek behoeft eigenlijk geen nadere verklaring. Natuurlijk wordt geen volledigheid nagestreefd, want beoogd is zeker niet het handboek over de oude en recente geschiedenis van Uithoorn te publiceren.
In de te onderscheiden hoofdstukken geven de auteurs hun persoonlijke visie op een gedeelte van de boeiende ontwikkelingen in de gemeente.

Verspreid in het boek zal de lezer foto's van Uithoornse beelden en gevelstenen aantreffen. Het gaat om een selectie van het totale bestand aan kunstwerken.
Ook verspreid in het boek zijn foto's te vinden die door leden van de Fotokring Uithoorn zijn gemaakt. Ten slotte zal de lezer in dit boek een aantal bedrijfspresentaties aantreffen, pagina's waarmee Kwakelse en Uithoornse bedrijven zakelijke informatie over de eigen geschiedenis en bedrijfsvoering  willen verstrekken.

BART BOELE