De cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte

boek

Samenvatting:

Afm. 17 x 25 cm.
Bevat 400 pagina's zonder afbeeldingen; losse gevouwen reproductie van kaart.
ISBN: 90 6469 601 2

Schrijver: H. van der Linden
Uitgeversmij. Canaletto, Alphen aan den Rijn
Eerste uitgave: 1956 door Van Gorcum & Comp. N.V. - G.A. Hak & Dr.H.J. Prakke, Assen
Herdruk: 1980

Inhoud (uit het boek)

 • Lijst van afkortingen
 • Inleiding
 • Verkenningen rond de figuur der uitgifte van landsheerlijke wildernis op landrechtelijk niveau
 • De Hollandse afkomst der "Baüerliche Gründerleihe"
 • De opzet van het verdere onderzoek naar de inschakeling der wildernis in rechts- en staatsorde
 • De vercopers en hun rechten
 • De copers
 • De vestiging van de publieke orde
 • De uitgiften tegen recognietietijns
 • De rechten op de grond, gevestigd bij dertiende- en veertiende-eeuwse copen
 • De chronologie der grote ontginning
 • Terugblik
 • De staatkundige betekenis van het nieuwe land
 • Eigendomsverschuiving?
 • Résumé en français (samenvatting in de franse taal)
 • Plaatsnamenlijst
 • Reproductie kaart van Rijnland uit 1687

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17