100 jaar Nieuwkoopse landijsbaan

boek

Samenvatting:

Afm. 21 x 15 cm.
Bevat 28 pagina's met veel foto's in zwart-wit.
ISBN: -
Uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Nieuwkoopse IJsclub in 1987.

Schrijver S(imon) Bodegraven
1e druk: 1987

VOORWOORD (uit het boek)

In 1887 werd de Nieuwkoopse ijsclub opgericht door de heren J.A. van Ghesel Grothe en W. v.d. Bos, met als ere-voorzitter Burgemeester H.B. Onderwater.

Enthousiaste mensen die toen niet konden vermoeden dat 100 jaar later na een naamsverandering in Nieuwkoopse Landijsbaan, deze haar eeuwfeest zouden vieren in een fraai eigen clubgebouw dat mooier is als toen menig woonhuis.

100 jaar waarin veel is veranderd, maar waarin het schaatsplezier alleen maar is  toegenomen.
In de crisisjaren werd er door de rijders gestreden om spek, dit voor de armen in Nieuwkoop.
Nu komen er tienduizenden de toertochten schaatsen om na afloop hun welverdiende medaille in ontvangst te nemen.

100 jaar waarin soms door het bestuur en leden privegelden bijeen werden gebracht om de nodige investeringen te kunnen doen, zoals de aanleg van de landijsbaan.

100 jaar waarin met veel plezier word teruggedacht door de bestuursleden en niet te vergeten ons ere-lid de heer Jac. Kranenburg, die nog menig verhaal verteld over de strenge winters van vroeger.

100 jaar de toekomst in.
Laten wij hopen in een sportieve, gezellige sfeer die onze vereniging kenmerkt.

Dit vindt U terug in dit historisch overzicht van 100 jaar notulen, opgeluisterd met wat oude foto's.

De voorzitter, Simon Bodegraven.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17