Uit de geschiedenis van Zevenhoven

Samenvatting:

Afm. 21 x 15 cm.
Bevat 22 pagina's met enige afbeeldingen in zwart-wit.
ISBN: -
Uitgave naar aanleiding van de tentoonstelling 'Zevenhoven uit scherven'

Schrijver Willem Heijting
augustus 1982

Inhoud:
De voorgeschiedenis
De grote ontginning
Hoe oud is Zevenhoven
Wat er van het veenland werd
Privileges en ordonnanties
Boeren, turfschippers en smeden
De droogmaking
Van kerken en scholen
De twintigste eeuw