Uithoorn-De Kwakel in vroeger tijden

Samenvatting:

Afm. 20,5 x 20 cm.
Bevat 84 pagina's met foto's in zwart-wit.
ISBN: 90 5534 065 0
Uitgave door Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel

Samenstelling: Chr. M. M. Woerden
Uitgeverij: De Boektant, Oostvoorne
1e druk: 1996

Inleiding (uit het boek)

Als wij een beeld willen schetsen van Uithoorn en De Kwakel in vroeger tijden kunnen wij terugvallen op geschreven bronnen, landkaarten, gravures, aquarellen en bodemvondsten. Voor historici zin die redelijk betrouwbaar, maar voor veel inwoners zijn ze minder sprekend. De vinding om beelden fotografisch vast te leggen biedt omstreeks de eeuwwisseling ongekende mogelijkheden om zaken voor het nageslacht te bewaren. Het vervaardigen van portretten en prentbriefkaarten geschiedt op beperkte schaal en is een kunststuk op zich. Aan bewaard gebleven exemplaren kan men duidelijk zien of er een artiest, dan wel amateur aan het werk is geweest. Onze omgeving kan zich gelukkig prijzen met de beelden die fotograaf M.L. de Boer heeft nagelaten, juweeltjes die elk voor zich spreken. En zo zou het eigenlijk steeds moeten zijn: de foto vertelt z'n verhaal.