De geschiedenis van Nieuwkoop

Bijdrage tot de geschiedenis van de gemeente Nieuwkoop en haar onderdelen (Nieuwkoop, Noorden, Achttienhoven, de Meye)

boek

Samenvatting:

Afm. 17 x 24,5 cm.
Bevat 272 pagina's.
ISBN: -

Schrijver Ph. J.C.G. van Hinsbergen
Drukwerk: ?
Uitgeversmij. ?
1e druk: 1962

Ter inleiding (uit het boek)

Ter gelegenheid van de ordening en beschrijving van het archief der gemeente Nieuwkoop, enkele jaren geleden, kon ik menige aantekening maken omtrent de oude geschiedenis en de latere ontwikkeling van deze gemeente, waardoor de gedachte bij mij naar voren kwam om die gegevens als grondslag te gebruiken voor de samenstelling van een historisch overzicht van de gebeurtenissen in de loop der eeuwen voorgevallen in deze vroeger zo afgezonderde gemeente.

Bij de rangschikking van al dat materiaal ben ik uitgegaan van de gedachte om het alles in 3 hoofddelen onder te brengen, en wel in de geschiedenis der gemeente, met haar onderdelen, van de vroegste tijden tot nu toe, met de regeerverwikkelingen in al die jaren voorgevallen, verder de wegen, gebouwen en het onderwijs, en ten slotte het kerkelijk leven. Politieke zowel als theologische beschouwingen heb ik zoveel mogelijk vermeden, en mij gehouden aan de feiten, die de archieven mij hebben verschaft.

Op een volledige beschrijving van de historie van Nieuwkoop wil ik geen aanspraak maken; alleen de belangrijkste voorvallen heb ik gemeend te moeten verwerken, omdat ik anders de kans liep in herhalingen te zullen vervallen. Ik hoop, dat in het hierna medegedeelde de belangstellende lezer een  inzicht zal verkrijgen hoe het aan een gemeente, na moeizame pogingen, eindelijk toch is gelukt uit haar isolement te geraken en tot bloei te komen door het beramen en uitwerken van plannen waardoor de belangstelling van vele buitenstaanders werd gewekt en Nieuwkoop tot een geliefd woonoord kon worden opgebouwd.

Utrecht, februari 1961
P. van Hinsbergen.

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17