De West-Nederlandsche veenplassen

Een geologische, historische en biologische Landschapsbeschrijving van het water- en moerasland.

boek

Samenvatting:

Afm. 17.5 x 24 cm.
Bevat 134 pagina's met enige foto's, kaarten en afbeeldingen in zwart-wit.
ISBN: -

Schrijver Dr. E.M. van Zinderen Bakker
Vegetatiestudies: J. Briede
Vogelfoto's: N. Binsbergen
Uitgebracht in de Heemschut Bibliotheek als deel 1
Uitgever: C.V. Allert De Lange, Amsterdam
1e druk: 1947

Begin hoofdstuk 1 (uit het boek)
In de "lage helft van Nederland" vormt het water een integreerend deel van het landschap. Zonder slooten en plassen met hier en daar een molen zou dit vlakke land leeg en eentoonig zijn. Lang geleden bestond dit gebied zelfs uit meer water dan land en wanneer wij nog verder teruggaan in de historie vinden wij hier het uitgestrekte zoetwatermeer, het haf. Enkele malen heeft de zee dit gebied ook tijdelijk in bezit genomen. Al die wateren uit vroeger tijden lieten hier hun sporen achter, meestal in den vorm van bouwstoffen, als veen, klei of zand, die zij hier afzetten. Soms ook namen ze deelen van het met moeite opgebouwde weer weg. Het eindresultaat van al die arbeid is het eindeloos vlakke landschap van West-Nederland.

De beschreven veenplassen: 
Plassen van Westbroek en Tienhoven, Loosdrechtse Plassen, Kortenhoefsche Plassen, Ankeveensche Plassen, Naardermeer, Ilperveld, Twiske, Noorderveen, Wormer en Jisperveld, Krommenie, Die, Botshol, Vinkeveensche Plassen, Westeinder Plas, Molmpoel, Geerplas en Noord en Zuidplas, Brasemer Plas, De Kaag, Ackerdijksche Plassen Nieuwkoopsche Plassen, Reewijksche Plassen.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17