Veteranen uit de gemeente Nieuwkoop

Het boek gaat over acht decennia aan oorlogen en vredesmissies.
Ruim 20 veteranen komen hierin aan het woord over hun belevenissen tijdens de oorlog of tijdens vredesmissies.

Auteur: Joep Derksen.

Inhoudsopgave:

"Plots besef je, dat het om het echie gaat"
André Bos - Kandahar, Afghanistan

"Ons werk had ook door burgers gedaan kunnen worden"
Arno Nieuwenhuizen - Bosnië, Joegoslavië en Cyprus

"Eigenlijk was het gekkenwerk"
Bram Fransen - Uruzgan, Afghanistan

"Het ls een keiharde wereld"
Chris Disseldorp - Mali en Jordanië

"Op een gegeven moment rook het niet meer naar lavendel"
Cor Joon - Nieuw Guinea

"Ik vond het overweldigend"
Fook Obbema - Nieuw Guinea

"Veteranen hebben meer meegemaakt dan ze hier kunnen vertellen"
Guus Bakker - Libanon

"Liever hospik dan infanterist"
Henk van der Marel - Nederlands Indië

"Ik Iaat me niet pakken"
Jaap Overduin - Nederlands Indië

"Onvoorstelbaar dat mensen zo wreed kunnen zijn"
John van der Hoorn - Irak en Joegoslavië

"Ik lag veertien dagen lang te janken op mijn nest"
Joop Beijeman - Nederlands Indië

"Ik had niet echt het gevoel dat ik gevaar liep"
Kees Woud - Nieuw Gulnea

"Dat is wat oorlog met je doet"
Louis van Zwieten - Nederlands Indlë

"Ik heb een leuke tijd gehad"
Marieke Struik- Bosnië

"De Papoea's waren blij met de bescherming"
Nico de Jong - Nieuw Guinea

"Iedere dag waddikool"
Piet Egterts - Ubanon

"Militairen zljn de grootste pacifisten"
Pieter Kok - Perzische Golf

"Het einde van de jeugd"
Rene Bocxe - Afghanistan, Curaçao, Mali

"We hadden een gebrek aan mitrailleurs en zwaardere wapens"
Rene Hensen - Irak

"Vooral het 'Showlng the flag' was heel gaaf om te doen"
Rik van Trigt - Libanon

"Voetbalhumor en autobommen''
Ron van Veen - Afghanistan

"Confrontatie met de werkelijkheld"
Theo van den Helder - Nederiands Indië

"Een avontuur, maar ook een stuk ervaring"
Ton Kouwenhoven - Afghanistan