De vroege Middeleeuwen in Holland

boek

Samenvatting:

Afm. 12 x 18 cm.
Bevat 114 pagina's met enige afbeeldingen in zwart-wit.
ISBN: 90 806213 5 8
Uitgave Allert de Lange, Amsterdam

Schrijver Dr.G.N. Honig
Heemschut-serie deel 6
1e druk: 1941

Inhoud (uit het boek)
- Een woord vooraf
- Holland's Kust en het Wassende Water
- Het Volk en zijn Heerschers
- Het Christendom
- Aanvullingen en Aanteekeningen
- De Bronnen

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17