Zuid-Hollands molenboek

Samenvatting:

Afm. 29,5 x 20 cm.
Bevat 56 pagina's met veel foto's en afbeeldingen in kleur.
ISBN: 90 806213 5 8
Uitgave Projectbureau Belvedere Utrecht

Redactie Bernard Colenbrander
Projectleider Eric Dil
Drukwerk: Plantijn Casparie, Amsterdam
1e druk: 2003

SAMENVATTING PLEIDOOI (uit het boek)
Het Nederlandse deel van de Limes is de meest onzichtbare, onbekende en meest genegeerde schakel in het internationaal stelsel van verbindings- en verdedigingswerken uit de Romeinse tijd. Voorgesteld wordt dit deel aan te wijzen tot tweede nationaal Belvedere-project, met als doel het (inter)nationaal archeologisch belang van de Limes te combineren met eigentijdse vraagstukken op het gebied van ruimtelijke inrichting, maar ook met toerisme en recreatie, educatie, kunst, cultuur en museale functies.
De bijzondere karakteristieken van de Nederlandse Limes (Europese context, droge en natte infrastructuur) bieden aanknopingspunten om de Limes als verhaal over het oude en nieuwe Europa inhoud en zeggingskracht te laten geven aan het 'Europa van de burger' en van hieruit programma's rond de openbare ruimte, het waterbeheer en de beleving van de (openbare) ruimte van een - letterlijk en figuurlijk - diepere betekenis te voorzien.