Herfsttij der middeleeuwen

Samenvatting:

Afm. 15,5 x 20 cm.
Bevat 408 pagina's met 16 illustraties in zwart-wit.

Schrijver J. Huizinga
Uitgever H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem

10e druk: 1963

Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.

Inhoud (uit het boek)

- 's Levens felheid   
- De zucht naar schoner leven
- De hiƫrarchische opvatting der samenleving
- De ridder-idee
- De droom van heldendaad en liefde
- Ridderorden en ridderlijke geloften
- De betekenis van het ridderideaal in oorlog en staatkunde
- De stylering der liefde
- De omgangsvormen der liefde
- Het idyllische levensbeeld
- Het beeld van den dood
- De verbeelding van al het heilige
- Typen van godsdienstig leven
- Godsdienstige aandoening en godsdienstige verbeelding
- Het sybolisme uitgebloeid
- Realisme en het bezwijken der verbeelding in de mystiek
- De denkvormen in het praktische leven
- De kunst in het leven
- Het schoonheidsgevoel
- Het beeld en het woord
- Het woord en het beeld
- Het komen van den nieuwen vorm
- Noten
- Vertaling der voornaamste aanhalingen
- Tijdtafel
- Register

Het boek is online (in het Nederlands) te lezen binnen het (Engelstalige) Project Gutenberg (klik hier)