Wandeling in het verleden

 

Samenvatting:

Afm. 15 x 21,6 cm.
Bevat 116 pagina's met veel foto's en afbeeldingen in zwart-wit.
ISBN: 90 70480 06 9

Schrijver: W(im) Kwakkenbos
Drukwerk: Bureau de Boer, Nieuwkoop
1e druk: oktober 1981

Van de drukker:
Op een prettige en voor iedereen leesbare wijze stapt Wim met ons door 700 jaar Nieuwkoop en Noorden en toont ons daarbij foto's en tekeningen, waarvan wij het bestaan amper konden bevroeden.

Ik beschouw het als een groot voorrecht zijn eerste werk te mogen uitgeven.

Inhoud (uit het boek)

 • Langgeleden
 • De grenzen
 • Turf
 • 1617 - Een gouden periode breekt aan
 • Van Slikkendam tot Ziendesluis
 • "Leert gerechtigheid betrachten"
 • Nieuwkoop en Noorden na 1813
 • Opmerkelijke besluiten uit de raadsnotulen van onze voorvaderen
 • De oude R.K. Kerk te Noorden
 • Invoerbelasting
 • Kaatsen of kolven
 • De Nieuwkoopse Korenmolen
 • De Nieuwkoopse smederijen
 • Oude vertellingen
 • De visserij
 • Bijzondere mensen 1
 • Bijzondere mensen 2
 • De Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij
 • Oorlog 1940-1945