Groen zwart in het hart – 75 jaar SV Nicolaas Boys in beeld

 

Samenvatting:

75 jaar SV Nicolaas Boys in beeld (1934 - 2009).

Afm. 21,5 x 30,5 cm.
Bevat 184 pagina's met veel foto's.
ISBN/EAN: 978-90-814401-1-0

Redactie: Van Vosse (tekst en media)
Vormgeving: Cinda Raaphorst
Druk: Telstar-media, Pijnacker

Voorwoord van de voorzitter (overgenomen uit het boek)
Onze voetbalclub bestaat 75 jaar. Dat had men in 1934 ook niet durven dromen toen onder andere door toedoen van kapelaan Verheem de initiatieven werden genomen Sportvereniging Nicolaas Boys op te richten. Toentertijd was het de kapelaan, maar vrijwel meteen waren er de vrijwilligers die paraat stonden om  allerhande zaken te regelen.
Trainingen verzorgen, het veld in orde maken, Ieiding geven aan de jeugd, administratie en nog veel meer. Tot op de dag van vandaag is dat nog steeds allemaal nodig om een club goed te laten functioneren. We wassen ons niet meer in de sloot en ook de koeienpoep hoeven we niet meer van het veld te halen, maar de lijnen moet men nog wel trekken. De netten ophangen, de ballen oppompen, sponsors zoeken, vergaderingen bezoeken, jeugd trainen en (bege)leiden. Voetbal leeft in Nieuwveen. Al 75 jaar. We mogen ons de oudste voetbalclub van deze gemeente noemen.
Het GroenZwart zit bij velen in het hart. En juist daarom zijn we gekomen tot waar we nu zijn. Dat hebben we met z'n allen gedaan. Niet alleen wij, maar ook onze familie en vrienden van vroegere jaren.

In dit boek een geschiedschrijving van 75 jaar Nicolaas Boys. De ontwikkelingen van onze voetbalclub vanaf het prille begin, tot in de 21e eeuw.

SV Nicolaas Boys: dat groen en zwart, sluit je in je hart!

Ik hoop dat u met veel plezier dit boek Ieest en bekijkt.

Kees Sassen,
Voorzitter SV Nicolaas Boys