De Ambachts-Heerlykheid van Nieuwveen en den Uiterbuurt

boek

Samenvatting:

Beschrijving van De Ambachts-Heerlykheid van Nieuwveen en den Uiterbuurt; vastgelegd in 1801.

Afm. 13,5 x 19.5 cm.
Bevat 12 pagina's zonder afbeeldingen.

Dit is een katern uit de uitgave "De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver; volume 8"
Uitgave: H. A. Banse, Amsterdam
Schrijver: Lieve van Ollefen
1e druk: 1801; ons exemplaar: (?)

Beschrijft (vermoedelijk als standaard-indeling):

- ligging
- naams-oorsprong
- stichting en grootte
- waapen
- kerkelyke en godsdienstige gebouwen
- waereldlyke gebouwen
- kerkelijke regeering
- waereldlyke regeering
- voorrechten en verpligtingen
- beezigheeden
- geschiedenissen
- byzonderheeden
- reisgeleegenheeden
- herbergen en logementen

Voorbeeld van de inhoud:

Aangaande de GESCHIEDENISSEN weten wy niets hoe genaamd op te geven zo min als van de BYZONDERHEEDEN. Waartoe wij hier alleen maar kunnen aanwyzen, de fraaye Kerk met de vrolyke gelegenheid des Dorps zelve.

LET OP

De inhoud van dit katern is ook online te raadplegen; KLIK HIER

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17