Sphinx Het verhaal van Jos Gemmeke: een fascinerende vrouw.

Haar persoonlijke strijd tegen de Duitse bezetter als verzetsvrouw en gedropt geheim agente, 1940-1945.

boek

Samenvatting:

Afm. 13,5 x 21 cm.
Bevat 149 pagina's met 32 foto's en 15 illustraties in zwart-wit.
ISBN: 90 6045 554 1

Schrijver Eddy de Roever
Uitgeverij Hollandia BV, Baarn
1e druk: 1987

(op de kaft)
Wij schrijven 1944.
Nederland zat zwaar onder de druk van de Duitse bezetter, die op allerlei mogelijke manieren probeerde het verzet te elimineren.
Een Haagse verzetsgroep moest proberen om zeer vertrouwelijke gegevens en berichten, die op microfoto's waren vastgelegd, te verzenden via een koerierster naar het Hoofdkwartier van Prins Bernhard in Brussel.
Een tot de groep behorende jonge vrouw, Jos Gemmeke, werd aangewezen om dwars door de vijandelijke linies deze moeilijke opdracht uit te voeren.
Het gelukt haar na een zeer gevaarvolle tocht Brussel te bereiken, waarna zij in Engeland een opleiding ontving voor agente van de geheime Engelse organisatie S.O.E. (Special Operations Executive), waar het Bureau Bijzondere opdrachten (B.B.O.) onder viel. Zij werd op 10 maart 1945 geparachuteerd bij Nieuwkoop om haar illegaal werk voort te zeten tot aan de bevrijding in mei 1945.

Wie was deze bijzondere vrouw die reeds vanaf de capitulatie in 1940 intensief deelnam aan het verzet?
De Engelsen gaven haar de codenaam 'Sphinx'; een naam die paste bij geheim-agente Jos Gemmeke en het werk dat zij verrichtte in het belang voor ons Vaderland.

Als enige vrouw werd zij hiervoor na de oorlog onderscheiden met de Militaire Willemsorde.

Met een voorwoord van Z.K.H. Prins Bernhard.

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagavond 19:30 - 21:30 uur (niet in juni t/m augustus)

Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17