anbi algemeen nut beogende instelling

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.

De Historische Kring Liemeer is vanaf 25 september 2020 door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI.

GEGEVENS

Stichting Historische Kring Liemeer
RSIN-nr.: 803881630
Museum (Oudheidkamer): Kerkstraat 31, 2441 CC, Nieuwveen
Secretariaat: F.A.J. Mesman, p/a Kerkstraat 31, 2441 CC Nieuwveen
Telefoon: 0172-534814 (gedurende openingstijden)
KVK nummer: 41166704
 

BESTUURSSAMENSTELLING

Klik hier.
 

DOELSTELLING

 • Het bevorderen van de belangstelling en de kennis voor de geschiedenis van Liemeer* onder jongeren en volwassenen.
 • Het bevorderen van het inzicht dat ook zij nu een belangrijke positieve bijdrage kunnen leveren in de manier waarop binnen een dorpsgemeenschap wordt gewoond en geleefd.
 • Het verzamelen, behouden en exposeren van, vanuit historisch-cultureel oogpunt belangwekkende voorwerpen en documenten.
 • Het streven naar behoud van karakteristieke gebouwen, monumenten en dorpsgezichten.

* Liemeer omvat de kernen Nieuwveen, Vrouwenakker, Noordeinde, Zevenhoven en Noordse Dorp

BELEIDSPLAN

 • Openstelling van de Oudheidkamer (expositieruimte en archief) op zondag en woensdag
 • Tentoonstelling vaste collectie w.o. bodemvondsten uit Zevenhoven en Nieuwveen uit de 15de en 16de eeuw
 • Organisatie en inrichting van twee wisselende exposities over onderwerpen die nauw verband houden met de geschiedenis van onze dorpen.
 • Twee maal per jaar uitgifte van ons tijdschrift De Baardman met artikelen uit het verleden over inwoners, historische wetenswaardigheden en feiten van de dorpen
 • Het organiseren van twee excursies naar historische plekken / gebouwen in de omgeving die een link hebben met de historie van het gebied waarin onze dorpen liggen (en die bij voorkeur gewoonlijk niet toegankelijk zijn voor publiek)
 • Informeren van donateurs en belangstellenden van activiteiten en cultuur historische wetenswaardigheden middels onze Nieuwsbrief, Website en Facebook
 • Advisering en ondersteuning bij het behoud van gemeentelijke monumenten
 • Presentatie, promotie en voorlichting van onze stichting tijdens het Dorpsstraatfeest in Nieuwveen en de Braderie in Zevenhoven
 • Het inventariseren van onze bezittingen in opslag (2020-2021) en een plan maken wat er mee te doen 2022
 • In overleg met onze zusterverenigingen bepalen wat de speerpunten zijn voor HKL wat betreft de permanente tentoonstelling (2022)
 • Beleidsplan opstellen (2024) voor de volgende periode 2025-2030

 

BELONINGSBELEID

Bij de Stichting Historische Kring Liemeer zijn geen personen in dienst. Bestuurders, redactieleden en andere vrijwilligers krijgen geen salaris, of vergoeding voor verrichte activiteiten.

JAARREKENING en JAARVERSLAG

Hier vindt u (als PDF) de gegevens over de afgelopen drie jaren:

2023 Balans - Baten en lasten - Verkort jaarverslag

2022 Balans - Baten en lasten - Verkort jaarverslag

2021 Balans - Baten en lasten - Verkort jaarverslag

 

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17