TrefpuntOp donderdag 13 april vond de jaarvergadering van de Historische Kring Liemeer plaats in Partycentrum 't Trefpunt in Zevenhoven.
Er was een flinke opkomst van donateurs en andere belangstellenden. Voorzitter Hans Broekkamp moest helaas op het laatste moment verstek laten gaan door een val, maar is inmiddels weer hersteld.
Na ontvangst met koffie of thee werd het overzicht van de activiteiten over het afgelopen jaar op een scherm gepresenteerd en toegelicht door de secretaris, Frits Mesman. Ook werd een korte vooruitblik op de activiteiten in ons jubileumjaar 2023 gegeven.
Op 7 november zal er in Zaal 't Anker in Nieuwveen een jubileumvergadering worden georganiseerd met aansluitend een lezing. De donateurs ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Penningmeester 1Daarna bracht de penningmeester, Jan Vervark, verslag uit van de financiën, waarbij de balans en het kosten/batenoverzicht werden toegelicht.
Namens de kascommissie bracht commissielid Harry Burgmeijer verslag uit. De kascommissie bevond de boeken in orde en adviseerde het bestuur om de penningmeester décharge te verlenen. Het bestuur nam deze aanbeveling van harte over. Daarna vroeg de secretaris nog aandacht voor het vrijwilligerswerk van de Historische Kring.
Veel vrijwilligers zijn al lange tijd actief voor de Historische Kring. Hoewel de vrijwilligers dat met veel plezier doen, valt er door de gevorderde leeftijden af en toe iemand weg. De Kring zou daarom graag nieuwe vrijwilligers verwelkomen om te helpen bij de verschillende activiteiten. Dat kan zijn in de vorm van gastheer/vrouw tijdens de openingsuren van de Oudheidkamer, om te helpen bij werkzaamheden in het archief, het schrijven van artikelen voor ons tijdschrift De Baardman of de Nieuwsbrief, het helpen bij het organiseren en opbouwen van exposities, er zijn genoeg activiteiten waarbij we altijd wat extra hulp kunnen gebruiken. In de zaal waren formulieren neergelegd, waar iedereen die iets voor de Historische Kring wil betekenen, zich kon aanmelden.

Kees SchipperNa de pauze had het bestuur ditmaal de heer Kees Schipper gevraagd voor een ander avondprogramma dan gebruikelijk. De heer Schipper verzorgt naast lezingen over onderwerpen als de Hollandse Waterlinie ook een Muzikale Quiz en dat leek het bestuur een leuk alternatief voor een lezing.
Iedereen ontving een blad papier met 34 multiple-choice vragen. De heer Schipper liet na een korte uitleg vervolgens verschillende muziekfragmenten en stemmen horen, waarbij de aanwezigen de componist, het instrument, het muziekstuk of de spreker moesten raden en hun keuze op het formulier invullen. Veel klassieke muziek, maar ook stemmen van artiesten en politici passeerden de revue.
Nadat de antwoorden op alle geluidsfragmenten waren ingevuld, nam de heer Schipper de juiste antwoorden met de aanwezigen door, waarbij er na het noemen van het juiste antwoord soms een "O ja, nu weet ik het weer" klonk.
Het bestuur had gezorgd voor enkele prijsjes en ook was er een poedelprijs voor degene met de laagste score. De prijsjes kwamen overigens uit de winkel van het Parkpaviljoen van Huize Ursula. De artikelen die daar te koop zijn worden door de bewoners zelf gemaakt. Ook de heer Schipper ontving een attentie en een welgemeend applaus als dank voor het verzorgen van deze leuke quiz.
De reacties op de muzikale quiz waren overwegend zeer positief, zodat van een onderhoudende en geslaagde avond kan worden gesproken.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17