De Baardman of één artikel kopen

U kunt -zolang de voorraad strekt- nummers van 'De Baardman' in de Oudheidkamer kopen voor € 3,00 per exemplaar.
Wilt u deze per post aan een adres in Nederland laten verzenden dan betaalt u verpakking en verzendkosten. Voor één exemplaar is dat € 5,-; bij meer exemplaren laten wij u dat graag weten.

Indien beschikbaar kunt u voor €3,00 een digitale kopie van één artikel uit 'De Baardman' per E-mail toegestuurd krijgen.

Heeft u interesse dan kunt u een mail sturen aan baardman@historischekringliemeer.nl met vermelding van het nummer en eventueel het artikel waar u een exemplaar van wilt ontvangen. Wij nemen dan contact met u op.
Na betaling via rekening NL11INGB0005095717 t.n.v. Historische Kring Liemeer te Nieuwveen o.v.v. het nummer van de uitgave en eventueel het artikel wordt het gevraagde u dan toegezonden.

 

Hier vindt u de lijst van artikelen die eerder in "De Baardman" zijn verschenen:

Nr. Blz. Onderwerp Auteur
11 4 De Remonstrantse Gemeente van Zevenhoven (deel 4) Hofman-Allema A.C.
11 14 Hoe 't was; .. Hoe 't is in nummer 11 Kemner
11 17 Trigt; Wim van; in gesprek met (deel 1) Looij, B.
11 23 Boekbespreking 'Spitten langs de oude Rijn' Heijting, W.
11 27 Uit de krant van… Diverse onderwerpen Schwier, R. Ed.
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
12 3 De Remonstrantse Gemeente van Zevenhoven (deel 5) Hofman-Allema A.C.
12 9 De "Zweetdruppel" Kemner
12 10 Vliet, van Ysia en Ds. Ubbink Heijting, W.
12 16 Trigt; Wim van; in gesprek met (deel 2) Looij, B.
12 22 Uit de krant van… Diverse onderwerpen Schwier, R. Ed.
12 27 Heijting, Wim; gepromoveerd Hofman-Allema A.C.
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
13 3 Hoe 't was; Chr. School aan het Zuideinde
13 4 Monumentendag 1990 Schwier, R. Ed.
13 6 Boekbespreking 'Boerderijen in Zuid-Holland' Heijting, W.
13 10 Trigt; Wim van; in gesprek met (deel 3) Looij, B.
13 15 Gehoord in en om Zevenhoven Linde, C. van der
13 17 Een middag in het Museum Duijker, M.
13 19 Fortuijn, A.F.;Opschudding in het Stadhuis van Amsterdam Hofman-Allema A.C.
13 22 Uit de krant van… Kappers in Zevenhoven Schwier, R. Ed.
13 24 Uit de krant van… Het dorpshuis in Zevenhoven Schwier, R. Ed.
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
14 4 Monumentendag 1991 Hofman W.
14 6 Een middagje smeden Schwier, R. Ed.
14 10 Sprokkelingen in het Amsterdams Gemeentearchief Hofman-Allema A.C.
14 14 Boekbespreking 'Herbergen te Nieuwkoop' Heijting, W.
14 18 Rijnlandse dorpskerken Heijting, W.
14 23 Uit de krant van… Burgemeesters Schwier, R. Ed.
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
15 4 Parochie H. Nicolaas 125 jaar Heijting, W.
15 10 Honderd en meer (100ste lid HKZ) Schwier, R. Ed.
15 13 Stationsweg 8, Hoe het was
15 14 Sprokkelingen uit de Amsterdamsche courant 1864 Hofman-Allema A.C.
15 18 Honderd jaar Christelijk Onderwijs in Zevenhoven 1891-1991 Loo, C.J.N. van der
15 23 Rijksweg 3 en recreatieplas; Uit de krant van…'71,'72 en '76
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
16 4 Zevenhoven; Dorpsgezichten
16 7 Boekbespreking 'Nieuwkoop in beeld' Heijting, W.
16 9 Boekbespreking 'Mennonietenbuurt en Kromme Mijdrecht' Heijting, W.
16 11 Dorpsstraat 40 Zevenhoven; Bouwkosten anno 1876 Schwier, R. Ed.
16 18 Dierenbegraafplaats Zevenhoven
16 24 Uit de krant van… Voetbal Vereniging SVZ Schwier, R. Ed.
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
17 3 Hofman, Wout; In memoriam Schwier, R. Ed.
17 5 Tol, Gerrit van; de timmerman met de gouden handen Schwier, R. en Looij B.
17 10 Cruquius; Excursie naar Cruquius I Museum Cruquius
17 13 Jydepotten in Nederland Reenen, P. van
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
18 5 Cruquius; Excursie naar Cruquius II
18 7 Liemeer; De naam Liemeer Heijting, W.
18 21 Liemeer; Liemeer voor de Lens Looij, B.
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
19 6 Verwondering; Boerderij de Verwondering Amelunxen, F.
19 7 Nieuwveen in de historische literatuur Heijting, W.
19 14 Vis, Hage die vreemde vogel
19 25 Tirion; Nieuwveen een vermaaklyk Dorp Hofman-Allema A.C.
19 28 Veetyphus, Een onsmakelijke geschiedenis Hofman-Allema A.C.
19 30 Speet; Zomaar een gesprek te Nieuwveen Looij, B.
19 32 Nieuwveen; Nieuwveen voor de lens Looij, B.
-
Nr. Blz. Onderwerp Auteur
20 4 Ter Aar Cultuur Historische Vereniging Ter Aar
20 5 Ter Aar Tentoonstellingsagenda
20 7 Lith, Cees van een plaatsgenoot met verzamelaarsbloed Looij, B.
20 12 Molenviergang; Excursie naar een molenviergang Hofman-Allema A.C.
20 14 Archeon; In Archeon komt het verleden heel dicht bij Hofman-Allema A.C.
20 17 Schelling, C. van der; Het Digt Memoriaal (1) Heijting, W.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17