OLS 1891Door middel van foto's, leerboekjes en andere leermiddelen laten we de ontwikkeling van het onderwijs in de voormalige gemeente Liemeer zien, waarbij we beginnen met de scholen in Nieuwveen. De fotopanelen in onze Oudheidkamer zijn in vijf groepen verdeeld:

 • De ontwikkeling van het onderwijs van oudheid tot nu.
 • De school voor bijzonder onderwijs "De Viergang" op het terrein van Huize Ursula. We hebben ook foto's uit de tijd dat de school nog in Huize Sassenoord was gevestigd.
 • De R.K. Lagere School met onder meer oude foto's van het gebouw in de Dorpsstraat en klassenfoto's van vroeger en wat meer recent.
 • De Christelijke Lagere School. Ook hiervan hebben we oude foto's van het schoolgebouw in de A.H. Kooistrastraat/hoek Kerkstraat en oude en nieuwe klassenfoto's.
 • De Openbare Lagere School in de Kerkstraat met foto's van het oude schoolgebouw plus schoolmeesterswoning, en natuurlijk oude en wat nieuwere klassenfoto's.

In onze Oudheidkamer tonen we een verzameling schoolboekjes en andere leermiddelen, waarvan een deel afkomstig is van de scholen in onze dorpen. Toen de oude schoolgebouwen werden afgebroken en er werd verhuisd naar nieuwbouw, werden bij het opruimen diverse oude leermiddelen en archiefstukken geschonken aan de Historische Kring. Daarnaast hebben we uit ons eigen archiefmateriaal geput en een verzameling oude schoolplaten in de expositieruimte opgehangen. Maar ook hebben we van diverse personen foto's en andere zaken voor de expositie in bruikleen gekregen, waarvoor wij zeer dankbaar zijn.
Verder hebben we een grote verzameling klassen- en andere foto's, foto's van leerkrachten, en ook lesmateriaal van oud-leerlingen. Van veel van die leerlingen en leerkrachten op de klassenfoto's hebben we de bijbehorende namen, van andere foto's weten we niet altijd wie er op te zien zijn. We hopen dat onze bezoekers de ontbrekende namen kunnen aanvullen!

In de Oudheidkamer te bekijken zijn onder meer:

 • Knipselmappen
 • Foto-albums over evenementen als musicals, feestjes, uitjes etc.
 • Lesmateriaal, zoals lesboekjes, atlassen, schriften, schoolplaten, landkaarten en meer
 • Akten van aanstelling en diverse andere officiële stukken
 • Absentielijsten
 • Verslagen van schoolbesturen
 • Materiaal uit het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht: kroontjespennen en een inktlap, een leitje met griffels en een leesplankje
 • Boeken uit onze bibliotheek:
  • 100 jaar Protestants Christelijk Onderwijs in Nieuwveen
  • 100 jaar Christelijk Onderwijs in Zevenhoven
  • Van toen en nu R.K. Basisschool St. Nicolaas
  • Van bovenmeester naar directeur; De geschiedenis van de Sint Nicolaasschool te Nieuwveen van 1876 tot 2003
  • Als ik aan de Johannes de Doperschool terug denk, denk ik aan; 1872 - 1997

Sloot en plasIn het voorjaar van 2024 zal de expositie aandacht besteden aan het onderwijs in Zevenhoven.

Ook in Zevenhoven waren drie scholen:

 • De RK Lagere School in Noordeinde
 • De Christelijke Lagere School in het Zuideinde
 • Zevenhoven heeft ook een openbare school gekend, maar daar is weinig materiaal van te vinden. Deze school stond volgens onze gegevens aan de Dorpsstraat, ongeveer naast de winkel van van Trigt. Wellicht kunnen bezoekers ons meer vertellen. De school is in september 1934 gesloten, waardoor de leerlingen voor Openbaar Onderwijs naar Nieuwveen of Nieuwkoop moesten reizen.

Dit artikel wordt later aangevuld met meer foto's en informatie over het onderwijs in Zevenhoven.

Meer over de opening vindt u HIER.

 

Adres Oudheidkamer:
Kerkstraat 31, Nieuwveen
Openingstijden:
Woensdagochtend 10:00 - 12:00 uur .
Zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur .

Wij respecteren uw privacy.
U vindt HIER onze privacyverklaring.

anbi algemeen nut beogende instelling
 Rek. NL11 INGB 0005 0957 17